Олешинська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Хмельницької громади

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів редакція від 10.06.2017

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист прав споживачів

(Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 30, ст.379)

{Вводиться в дію Постановою ВР № 1024-XII від 12.05.91, ВВР, 1991, № 30, ст.380}

{В редакції Закону № 3682-XII від 15.12.93, ВВР, 1994, № 1, ст. 1}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст. 90 
№ 230/95-ВР від 20.06.95, ВВР, 1995, № 23, ст.182 
№ 365/97-ВР від 18.06.97, ВВР, 1997, № 35, ст.219 
№ 783-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.274 - 
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності 
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік 
№ 2438-III від 24.05.2001, ВВР, 2001, № 31, ст.150 
№ 2779-III від 15.11.2001, ВВР, 2002, № 9, ст.68 
№ 2949-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.120 
№ 1252-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, № 11, ст.137}

{В редакції Закону № 3161-IV від 01.12.2005, ВВР, 2006, № 7, ст.84}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1779-VI від 17.12.2009, ВВР, 2010, № 9, ст.84 
№ 2741-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 18, ст.123 
№ 3390-VI від 19.05.2011, ВВР, 2011, № 47, ст.531 
№ 3530-VI від 16.06.2011, ВВР, 2012, № 2-3, ст.3 
№ 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, №  7, ст.53 
№ 3674-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 14, ст.87 
№ 3795-VI від 22.09.2011, ВВР, 2012, № 21, ст.197}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 15-рп/2011 від 10.11.2011}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 
№ 5284-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.488 
№ 5312-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.500 
№ 5463-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 4, ст.61 
№ 1314-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 30, ст.1008 
№ 1315-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 31, ст.1058 
№ 1602-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 41-42, ст.2024 
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 
№ 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96 
№ 675-VIII від 03.09.2015, ВВР, 2015, № 45, ст.410 
№ 1734-VIII від 15.11.2016, ВВР, 2017, № 1, ст.2 
№ 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42}

Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.