Олешинська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Хмельницької громади

На яких підставах батька або матір можуть позбавити батьківських прав?

Хто може звернутися із позовом про позбавлення батьківських прав?
Яка процедура позбавлення батьківських прав?
Які документи необхідні для позбавлення батьківських прав?
Чи можливо відмовитися від дитини?
Чи можна позбавити батьківських прав за несплату аліментів?
Які юридичні наслідки позбавлення батьківських прав?
Чи можливо відновити батьківські права?

 

Позбавлення батьківських прав і виїзд з дитиною за кордон.

Чи можливо позбавити батьківських прав, якщо один із батьків знаходиться на непідконтрольній території?

Позбавлення батьківських прав спрямоване, перш за все, на захист прав і інтересів дитини. Для несумлінних батьків така відповідальність настає за умови винної поведінки батьків (чи одного з них),свідомого нехтування ними своїх обов’язків.

 

1. Підстави Позбавлення батьківських прав 

Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на недобросовісних батьків і це можливо тільки у наступних випадках:

а) батьки без поважної причини залишили дитину у пологовому будинку або лікарні і протягом 6 місяців не цікавилися її подальшою долею;

б) ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини. Це поняття широке, але довести таке ухилення насправді не просто. Ознаками такої поведінки може бути: свідома і навмисна відсутність турботи про розвиток дитини, її навчання, ігнорування потреб дитини, систематична невиплата аліментів. Це мають бути не одиничні випадки, а системна поведінка. Те, що хтось з батьків не може піклуватися про дитину через свою хворобу, чи з інших поважних причин, не є підставою для позбавлення батьківських прав;

в) жорстоке поводження з дитиною. Це насильство над дитиною як кимось із батьків, так і їхніми співмешканцями, якщо батьки цьому не перешкоджають;

г) хронічний алкоголізм або наркоманія. Це обов’язково потрібно підтвердити медичним висновком;

д) експлуатація дитини, примушування до жебракування, залучення до важкої праці;

е) засудження за умисний злочин щодо дитини. Для цього необхідно отримати вирок суду.

Кожну із цих підстав потрібно доводити і підтверджувати окремими доказами.

 

2. Хто може звернутися із позовом про позбавлення батьківських прав?

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла 14 років.

Зустрічаються випадки коли з позовами про позбавлення батьківських прав звертаються родичі дитини: бабуся, дідусь, брат, сестра, вітчим, мачуха.

На практиці часто звертаються саме матері для того, щоб остаточно розірвати усі зв’язки з батьком своєї дитини. Поширеною причиною звернення є те, що після позбавлення батьківських прав жінці більше не треба буде просити у чоловіка дозвіл на виїзд дитини за кордон.

 

3. Процедура позбавлення батьківських прав

Позбавити батьківських прав можливо тільки у судовому порядку!

Послідовність дій:

Збір доказів. Чи не найважливіший етап. Всі докази потрібно одразу подати з позовною заявою. Тому потрібно отримати всі можливі підтвердження несумлінної поведінки іншого із батьків, отримати всі довідки, характеристики. Вже на цьому етапі важлива допомога адвоката. Він не тільки підкаже що потрібно зібрати, а і зможе направити необхідні адвокатські запити. Це значно прискорить і полегшить процес збору доказів.

Складання позовної заяви. У позові необхідно викласти детальну інформацію про конкретну ситуацію з батьком або матір’ю, вказати конкретні підстави позбавлення батьківських прав і навести докази, які підтверджують існування таких обставин. Також важливо обґрунтувати чому таке позбавлення буде відповідати інтересам дитини.

Подача позову. У суд позовна заява подається вже разом з усіма підготовленими доказами. Позов подається до суду за зареєстрованим місцем проживання відповідача. Не забутьте обов’язково залучити до справи орган опіки та піклування в якості третьої особи.

Звернення до органів опіки та піклування. Ці органи повинні надати до суду письмовий висновок про можливість позбавлення батьківських прав. Висновок органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав ще не гарантує перемогу в суді, суд може і не погодитися з цим висновком.

Судовий розгляд позовної заяви про позбавлення батьківських прав. Такі справи не розглядаються за один раз. Будьте певні, що до суду вам доведеться з’явитися не менше трьох разів. Тому запасіться терпінням і хорошим адвокатом.

Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану. Однак, можна самостійно звернутися до органів РАЦСу з рішенням, щоб пришвидшити процес його виконання.

Позбавлення батьківських прав стосується тільки дітей, щодо яких є рішення суду. Стосовно інших дітей батьківські права зберігаються! 

 

4. Перелік необхідних документів для позбавлення батьківських прав

Приблизний перелік документів, необхідних для позбавлення батьківських прав. У кожному конкретному випадку він може різнитися, але ось основні документи:

копія паспорта заявника;

довідка про місце проживання дитини разом з матір’ю (батьком) та підтвердження факту утримання дитини;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про розірвання шлюбу (за наявності);

письмовий висновок органів опіки та піклування;

характеристика з місця навчання дитини із зазначенням участі батьків у вихованні;

довідки з медичних закладів, дошкільних закладів, спортивних секцій, тощо;

довідка з місця роботи матері (батька), дані про доходи (того з батьків, хто звертається з позовом про позбавлення батьківських прав);

характеристика матері (батька) з місця роботи або проживання;

висновок психолога після бесіди з дитиною (психолог установи, в якій навчається дитина чи психолог органу опіки та піклування);

докази, що свідчать про аліментну заборгованість;

висновки лікарів, які підтверджують залежність одного з батьків від наркотиків або алкоголю;

докази вчинення насильства стосовно дитини, тощо.

Усі докази повинні беззаперечно підтверджувати провину батька (матері) та свідчити про неможливість зміни поведінки.

Суд не може винести рішення, ґрунтуючись тільки на словах позивача.


5. Чи можливо відмовитися від дитини?

Добровільно відмовитися від дитини неможливо!

Якщо чоловік не є біологічним батьком дитини застосовується процедура оскарження батьківства. У таких випадках найважливішим доказом наявності або відсутності спорідненості є генетична експертиза. Якщо її результати спростують спорідненість, суд може зобов’язати ДРАЦС виключити відомості про батька з актового запису про народження дитини.

Однак, при розгляді справ про позбавлення батьківських прав трапляються випадки, коли батько подає до суду заяву про те, що він не заперечує проти позбавлення батьківських прав. Суд оцінює таку заяву, разом з усіма іншими доказами, а тому навіть у такому випадку потрібно доводити наявність підстав для позбавлення батьківських прав.

 

6. Чи можна позбавити батьківських прав за несплату аліментів?

Дуже часто доводиться чути фрази на зразок: Не платить аліменти позбавити батьківських прав!. Не все так просто.

Практика Верховного Суду у таких справах однозначна: якщо один з батьків (зазвичай, саме батько) не платить аліменти на утримання дитини це не є самостійною підставою для позбавлення його батьківських прав.

Отже, ухилення від сплати аліментів не є підставою для позбавлення батьківських прав, а буде лише додатковим доказом на вашу користь, якщо зможете довести наявність інших підстав.

За злісне ухилення від виплат аліментів на дитину передбачена кримінальна відповідальність. 

 

7. Юридичні наслідки позбавлення батьківських прав

Результатом набрання законної сили рішенням суду про позбавлення батьківських прав батька і/або матері є втрата всіх прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

Це означає, що такі особи:

а) втрачають право на виховання дитини;

б) втрачають немайнові права щодо дитини (втрачають право на спілкування з дитиною, визначення її місця проживання і навчання, тощо);

в) перестають бути представниками дитини;

г) втрачають права на пільги і державну допомогу;

ґ) не можуть бути усиновлювачами та опікунами;

д) не можуть розраховувати на майнові права, пов’язані з батьківством і материнством, які присуджувалися б їм при непрацездатності, а саме:
право на аліменти від такої дитини;
права на спадкування після цієї дитини;
права на управління майном дитини;
виплати аліментів, пенсій, грошової допомоги на дитину такому батьку або матері також припиняються.

Дитина зберігає свої майнові права, засновані на факті спорідненості з особою, позбавленою батьківських прав, у тому числі: право на одержання аліментів від такої особи та на спадкування після неї.

 

8. Чи можливо відновити батьківські права?

Так, можна звернутися до суду з позовом про поновлення батьківських прав. При цьому у позовній заяві необхідно вказати та надати суду докази, які свідчитимуть про виправлення особи і бажання надалі брати активну участь у вихованні і житті дитини.

У такому випадку суд також буде встановлювати чи відповідатиме відновлення батьківських прав інтересам дитини. Також суд обов’язково враховує думку другого з батьків та інших осіб, з якими проживає дитина.

Обов’язковим для розгляду такої категорії справи є висновок органу опіки та піклування про можливість поновлення батьківських прав.

Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття.

У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторно звернутися із таким позовом можна лише через рік.


9. Позбавлення батьківських прав і виїзд з дитиною за кордон.

Дуже часто причиною такого серйозного кроку, як позбавлення батьківських прав, є саме необхідність виїзду дитини за кордон.

Дітям до 16 років, обов’язково потрібна згода батьків на виїзд за кордон.

Увага! Перетнути кордон з дитиною самостійно можна тільки з оригіналом довіреності від іншого з батьків.

На практиці часто зустрічаються випадки, коли батько не дає згоду на виїзд неповнолітніх дітей з України. Причини різні: конфлікт з дружиною, невідоме місце проживання батька та його контакти. Якщо отримати у чоловіка/дружини нотаріально посвідчену згоду на виїзд за кордон дитини не вдається, єдиним варіантом вирішення проблеми є звернення до суду.

Тут є два варіанти:

Якщо виїхати потрібно один раз то простіше отримати рішення суду на таку разову поїздку.

Якщо ви виїжджаєте часто, а з іншим із батьків немає зв’язку чи ви постійно конфліктуєте, то доцільно пошукати можливості для позбавлення його батьківських прав.

Безперечно, отримати дозвіл на виїзд дитини закордон у судовому порядку є значно легшим і значно швидшим способом, ніж позбавлення батьківських прав.

Для отримання рішення про надання дозволу виїзду дитини за межі України необхідно:

довести, що батько/матір ухиляється від надання дозволу;

обґрунтувати необхідність виїзду дитини за кордон (лікування, запрошення від родичів, навчання, оздоровлення, тощо), вказати країну і термін перебування.

У разі ж позбавлення батьківських прав, за такими дозволами на виїзд не треба бігати до суду кожного разу, коли виникла потреба для поїздки дитини. Адже рішення суду про позбавлення батьківських прав вже є доказом, що дозвіл треба тільки від одного з батьків.

 

10. Чи можливо позбавити батьківських прав, якщо один із батьків знаходиться на непідконтрольній території?

Так, можна. Позбавлення батьківських прав особи, що знаходиться на тимчасово окупованій території, відбувається у такому ж порядку, як і всіх інших.

Особливості такої справи пов’язані з тим, до якого суду необхідно звертатися для розгляду справи. Адже, за загальним правилом, позов про позбавлення батьківських прав подається до суду за зареєстрованим місцем проживання відповідача.

На окупованій території українські суди не працюють. Але для кожного населеного пункту, який залишився на цій території, визначений відповідний суд на підконтрольній території, до якого можна звернутися з позовом.

Незначна складність розгляду таких справ пов’язана із викликами відповідача у судове засідання. Для цього суд просто розміщує відповідне оголошення на своєму сайті. У такому випадку не має значення чи прибув відповідач у судове засідання, воно може відбутися і без нього.

Якщо позивач також не може особисто бути присутнім у судовому засіданні, бо проживає в іншому місті, то можливо провести розгляд справи у режимі відеоконференції.

Міністерство юстиції України« повернутися до списку новин