Олешинська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Хмельницької громади

Муніципальна няня

З 1 січня 2019 року Урядом передбачено відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 “Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”).

Муніципальна няня - будь-яка фізична особа-підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91),/ юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають та території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі — договір) з муніципальною нянею.

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею. У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати,відповідальність сторін.

Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня.

Отримувач послуги подає управлінню соціального захисту населення за місцем свого проживання у паперовій формі такі документи:
- заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
- заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
- копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
- документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:
- свідоцтва про народження дитини;
- паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
- документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
- документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”.

Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих до 5 числа отримувачем послуги “муніципальна няня”  документів ( чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка), що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

У разі неподання в установлений строк документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”, виплата компенсації послуги “муніципальна няня” припиняється.
 « повернутися до списку новин